-
Revalideringscenteret

Du kan kontakte et revalideringscenter i forbindelse med fastholdelse af en medarbejder. Revalideringscentrenes særlige kerneopgave er at afklare en persons arbejdsevne, herunder arbejdsprøvning under beskyttede former.

Situationer hvor du kan komme i kontakt med et revalideringscenter:
  • En medarbejder på din virksomhed bliver syg, og jobcenteret vurderer, at medarbejderens situation skal afklares under kontrollerede former på et revalideringscenter.

  • Du ønsker at hjælpe en medarbejder med afklaring, jobskifte eller lignende uden at inddrage jobcenteret. Nogle revalideringscentre tilbyder, mod betaling, konsulentydelser til virksomheder.

  • Et revalideringscenter kontakter din virksomhed med henblik på at skaffe en praktikplads eller løntilskudsplads til en ledig, der af jobcenteret har været henvist til afklaring på et revalideringscenter.