2015-02-03 08 44

Langtidssyge medarbejdere

Hver fjerde, der har været sygemeldt i 13 uger, vender ikke tilbage til deres arbejdsplads. Og tab af medarbejdere er ofte lig med tab af kompetencer, forstyrrelse af de andre medarbejder samt udgifter til rekruttering og oplæring af en ny medarbejder. Det har med andre ord stor betydning for både din medarbejder og din virksomhed, at du som leder gør noget aktivt og hurtigt.

Vores hjælp:

Det er først og fremmest vigtigt, at vi sørger for at skabe en tidlig og god kontakt til den langtidssyge medarbejder. Vi gør derfor følgende:

 • Vise omsorg
 • Indkald til samtale
 • Signaler hjælp
 • Være forberedt
 • Se mulighederne
 • Tale om arbejde
 • Aftale, hvad kollegerne skal have at vide
 • Fastholdelsesplan
 • Mulighedserklæring
 • Holde en god og løbende kontakt

Oplagte emner vi tage op under samtalen:

 • Hvad er udsigten til, at du kommer tilbage – eventuelt gradvist?
 • Er der noget, vi på arbejdspladsen kan gøre?
 • Hvilke opgaver kan du løse, selvom du er syg?
 • Skal der ske ændringer ved dit job eller på arbejdspladsen?
 • Hvad skal der ske nu? (hvem gør hvad og hvornår?)
 • Skal vi mødes igen – og hvornår?